O nás


Dada

Milé deti,

zoznámte s neposednou líškou Dadou! Dada je veľmi šikovná a zvedavá, rada objavuje nové a zaujímavé veci. Teraz môžeš skúšať všeličo zaujímavé aj ty! Stačí si vybrať, čo by sa ti najviac páčilo.

Spolu s Dadou a našimi šikovnými lektormi sa veľa naučíš a super sa zabavíš. Z krúžkov budú mať radosť aj rodičia, keďže ich učíme priamo v tvojej škôlke, nemusia ťa nikam voziť, my prídeme za tebou. Je to skvelé, však? Ak dieťa cieľavedome, malými krôčikmi a najmä zábavnou formou učíme už od najútlejšieho veku sústrediť pozornosť na vec ktorá ho baví, vráti sa nám to stokrát. Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo by naozaj chceli robiť naše deti (nie my!). Našou prácou, poslaním, ale aj zábavou je baviť deti, nachádzať čo ich teší a rozvíja. Aktivity vieme prispôsobiť rôznym témam, priestoru a príležitostiam. Ku každému krúžku majú naši lektori vypracovaný individuálny plán a množstvo pomôcok, ktorými deti zaujmú.


Naši lektori

lektorka a manažérka

Mirka Kubovová, PhDr.

Odborné základy pre prácu s deťmi a vedenie animátorov som získala štúdiom odboru Animátor, na Pedagogickej akadémii v Modre. V roku 2012 som úspešne ukončila Magisterské štúdiu. Moju odbornosť dopĺňajú aj viaceré absolvované, certifikované školenia zamerané na prácu s deťmi. S deťmi pracujem už desať rokov a vďaka mojim dvom dcérkam sedem dní v týždni. Som presvedčená, že vzdelanie, roky skúseností, nadšenie a dobré nápady nášho animačného tímu budú prínosom pre Vaše deti, pomocou pre pedagógov a inšpiráciou pre Vás, rodičov!


Dominika Libantová, Mgr.

Po vyštudovaní odboru Dejiny a teória umenia vyučujem na strednej umeleckej škole Dejiny vývarnej kultúry. Vo voľnom čase rada pomôžem skvelému projektu, ktorý prináša umenie, a nie len to výtvarné, deťom priamo do ich škôlok. Sama som pár rokov viedla krúžok Výtvarníček a dodnes je mojou srdcovkou. Teším sa, že ho dnes vedíe šikovná lektora, ktorej vždy rada pomôžem. 

lektorka

Katarína Marková

Som vydatá, matka troch detí vo veku 4, 9, a 11r. Ako dieťa som sa osem rokov venovala športovej gymnastike, neskôr s rodičmi turistike a skalolezectvu. Medzi moje záľuby dnes patrí beh a lezenie na umelej stene, rekreačne šport s mojimi deťmi ako bicyklovanie a turistika a iné. Mám ukončené gymnázium a taktiež strednú odbornú školu pedagogickú v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Momentálne som v treťom ročníku psychológie na Trnavskej univerzite. Taktiež som absolvovala 18h vzdelávacieho seminára montessori filozofia - oblasť aktivity každodenného života zameraného na prácu s deťmi od 0-6r., oblasť materinský jazyk a montessori filozofia zameraného na prácu s deťmi od 0-12r. Dva roky pracujem ako lektorka tanečného a pohybového krúžku.